Opinión

Nesta sección saimos, ou non, da ría para ofrecervos os nosos puntos de vista e opinións sobre temas variados.